Πρόγραμμα λήψης στιγμιότυπων ksnip 1.7.3 για mga7

Δημιουργία πακέτων rpm, ζητήστε ένα πακέτο που δεν υπάρχει στη Mageia, την ενημέρωση μια εφαρμογής
Απάντηση

Απάντηση