Σελίδα 1 από 1

Arqiver - διαχειριστής αρχειοθηκών

Δημοσιεύτηκε: Τρί Μάιος 26, 2020 16:33 pm
από dglent
Διαχειριστής αρχειοθηκών Qt
https://github.com/tsujan/Arqiver
Arqiver (by Pedram Pourang, a.k.a. Tsu Jan tsujan2000@gmail.com) is a simple Qt5 archive manager as a front-end for libarchive (bsdtar), gzip and 7z.

Arqiver can extract, create and edit archives that are supported by its back-ends. It can open archives by drag-and-drop. Its listed items can be viewed separately or dragged and dropped into appropriate applications. With 7z, it also supports password protection.
Νέα έκδοση 0.5.0
RPM 64bit Mageia 7
http://www.mageia-gr.org/rpm/7/x86_64/a ... x86_64.rpm

Re: Arqiver - διαχειριστής αρχειοθηκών

Δημοσιεύτηκε: Τρί Ιούλ 28, 2020 12:53 pm
από dglent
Έκδοση 0.6.0

● Added an option to (not) stretch the first column.
● Added app icon.
● Better names for extraction folders of archives without parent directories.
● Scroll to the current item when expanding or filtering.
● Fixed startup invisibility with some window managers.
● A workaround for a Qt bug about the horizontal scrollbar.
● Updated the code for Qt 5.15.

https://github.com/tsujan/Arqiver/releases/tag/V0.6.0
http://www.mageia-gr.org/rpm/7/x86_64/a ... x86_64.rpm